OFERTA

WITAM!!

Nazywam się Anna Ryńska – jestem ekspertem przyrodnikiem i pochodzę z miejscowości Glisno w powiecie Sulęcińskim (woj. Lubuskie).

Informacje o moim wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach znajdują się w zakładce „O MNIE”

OD KILKU LAT ZAJMUJĘ SIĘ WYKONYWANIEM EKSPERTYZ PRZYRODNICZYCH ORAZ DZIAŁALNOŚĆ DORADCZĄ I NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I RÓŻNYCH DZIEDZIN BIOLOGII, GEOGRAFII I ROLNICTWA.

maki

W MOJEJ OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

1.    Ekspertyzy przyrodnicze botaniczne, kwalifikujące cenne łąki i pastwiska do programów rolnośrodowiskowych – w ramach PROW 2007-2103 oraz 2014-2020  (więcej w zakładce „doradztwo rolnośrodowiskowe”)

2.    Wykonywanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko

3.  Wykonywanie kwalifikacji wstępnych i ocen uwarunkowań przyrodniczych terenów planowanych inwestycji, takich jak farmy wiatrowe, drogi, elektrownie itp…

4.  Inwentaryzacje przyrodnicze (głównie botaniczne i fitosocjologiczne) na potrzeby opracowywania planów zadań ochronnych i planów ochrony Parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody

5.   Wykonywanie i opracowywanie spisów florystycznych i zdjęć oraz tabel fitosocjologicznych

6.   Rozpoznawanie i oznaczanie większości gatunków roślin naczyniowych oraz mszaków

7. Wykonywanie inwentaryzacji botanicznych i fitosocjologicznych na potrzeby planów urządzania lasu i operatów glebowo-siedliskowych

8. Prowadzenie szkoleń i warsztatów naukowo-dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na temat ekologii, geografii, botaniki, rozpoznawania roślin i zwierząt oraz lokalnych atrakcji turystycznych. (więcej w zakładce „warsztaty i szkolenia”

9.  Udzielanie konsultacji i korepetycji oraz pisanie opracowań naukowo-dydaktycznych z dziedzin takich jak:

  • biologia, botanika, fitosocjologia,
  • genetyka, geografia, hydrologia;
  • turystyka,
  • gleboznawstwo, rolnictwo, ogrodnictwo, uprawa roślin,
  • entomologii     (więcej o ofercie z tego zakresu przeczytasz w zakładce „korepetycje”)

 Usługi świadczę w oparciu o umowy o dzieło, które zawieram ze zleceniodawcami

 

OFEROWANE USŁUGI

WITAM!! Nazywam się Anna Ryńska – jestem ekspertem przyrodnikiem i pochodzę z miejscowości Glisno w powiecie Sulęcińskim (woj. Lubuskie). Informacje o moim wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach znajdują się w zakładce „O MNIE” OD KILKU LAT ZAJMUJĘ SIĘ WYKONYWANIEM EKSPERTYZ PRZYRODNICZYCH ORAZ DZIAŁALNOŚĆ DORADCZĄ I NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I RÓŻNYCH DZIEDZIN BIOLOGII, GEOGRAFII [...]

Posted in oferta | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dodaj komentarz